Ajattelun akatemia

"Rakasta Herraa... koko mielestäsi." (Matt. 22:37)

Kaikki totuus on Jumalan totuutta.

Tiedätkö, kuinka lujalla perustalla kristinuskon sanoma lepää? Oikeastaan se ei lepää – se virtaa kaikkialle ja sytyttää kuulijansa ajattelemaan.

Ajattelun akatemia -koulutuksen missiona on Kristusta kirkastavien ajattelijoiden herättäminen ja varustaminen 2020-luvun katsomuksellisiin kohtaamisiin. Totuudenjälkeisestä ajasta kärsivä maailmamme tarvitsee elvyttävää ja innostavaa tosikertomusta Kuninkaasta, joka kutsuu myös mieltä heräämään kuolleista.

Vuoden mittainen Ajattelun akatemia sopii jokaiselle syvällisemmästä ajattelusta kiinnostuneelle heti opiskelijaikäisistä lähtien. Pään paisumisen ja pelkän teorian sijasta kurssi tähtää sovelluksiin käytännön elämässä.

Koulutus koostuu lähijaksoista ja etäopiskelusta. Järjestäjinä toimivat Perheniemen evankelinen opisto ja Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO). Koulutuksen hintatiedot näet haku-sivulta.

Tervetuloa mukaan!

Kurssin tavoitteita:

Kouluttajat

Ajattelun akatemiassa ovat mukana muun muassa seuraavat kouluttajat.

Vierailijoina on lisäksi ajattelun asiantuntijoita eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.

Kristinusko ei kuulu maailmankatsomusten vilttiketjuun, vaan puheenaiheiden, pohdinnan ja päätöksenteon keskiöön.