Koulutuksen esittely

Rakasta Jumalaa myös mielelläsi.

Tiedätkö, kuinka lujalla perustalla kristinuskon sanoma lepää? Oikeastaan se ei lepää – se virtaa kaikkialle ja sytyttää kuulijansa ajattelemaan.

Ajattelun akatemia -koulutuksen missiona on Kristusta kirkastavien ajattelijoiden herättäminen ja varustaminen 2020-luvun katsomuksellisiin kohtaamisiin. Totuudenjälkeisestä ajasta kärsivä maailmamme tarvitsee elvyttävää ja innostavaa tosikertomusta Kuninkaasta, joka kutsuu myös mieltä heräämään kuolleista.

Ajattelun akatemian koulutustavoitteina ovat osallistujien kristillisen identiteetin vahvistaminen, kristillisen vakaumuksen luotettavuuden ja merkityksellisyyden sisäistäminen sekä osallistujien varustaminen katsomukselliseen dialogiin aikamme aatesuuntausten kanssa.

Näkemyksemme mukaan kristinusko ei kuulu maailmankatsomusten vilttiketjuun, vaan puheenaiheiden, pohdinnan ja päätösten keskiöön. Se on älyllisesti varteenotettava vakaumus, joka on lisäksi muuttanut maailmaa paremmaksi ja muuttaa sitä yhä.

Haluamme tarjota sinulle esikuvia ja käytännön taitoja myötätuntoiseen kristittynä vaikuttamiseen siellä, missä kuljet. Tahdomme rohkaista sinua elämään Pyhän Hengen voimassa luovasti ajattelevana Kuninkaan seuraajana.

Uskomuksemme on, että kaikki totuus on Jumalan totuutta. Siksi tarkastelemme kurssin kuluessa niin filosofisia, teologisia, historiallisia kuin luonnontieteellisiäkin kysymyksiä. Arvioimme, kuinka uskottava kristinuskon sanoma on erilaisten totuusväitteiden ristipaineessa.

Vuoden mittainen Ajattelun akatemia sopii jokaiselle syvällisemmästä ajattelusta kiinnostuneelle heti opiskelijaikäisistä lähtien. Pään paisumisen ja pelkän teorian sijasta kurssi tähtää sovelluksiin käytännön elämässä. Koulutuksessa pyritään etsimään vastauksia myös osallistujien yksilöllisiin kysymyksiin.

Koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina toimivat mm. J. J. Aleksi Markkanen (FM, M.A., apologi), Jussi Miettinen (TM, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, pääsihteeri), Lari Launonen (TT, tutkija), Vesa Ollilainen (TT, teologinen asiantuntija) ja Riikka Korpinen (TM, VTK, psykoterapeutti, työyhteisövalmentaja / Eezy Flow).

Vierailijoina koulutuksessa on ajattelun asiantuntijoita eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta. Tutustu kouluttajiin tästä.

Koulutuksen laajuus

Ajattelun akatemia on vuoden mittainen monimuotokoulutus. Koulutus koostuu lähijaksoista ja etäopiskelusta. Lähijaksot sisältävät 14 tuntia opetusta. Lähijaksojen välillä on aina 9–10 viikon etäjakso, joihin liittyy monipuolisia ja kohtuullisen kokoisia etätehtäviä, esim. luettavaa kirjallisuutta, raamattureflektiota, keskustelua, omia tuotoksia ja etätapaamisia.

Uskomuksemme on, että kaikki totuus on Jumalan totuutta.