Maahanmuuttajat-logo.

Vuosikurssi 2022–2023

Lähijaksojen ohjelma

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Sepässä Vihdissä.

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Löydät opetuksen ja lähijaksoja koskevan majoituksen ja ruokailujen hinnat haku-sivulta.

I Muokkaus

1) 9.–10.9.2022

Perheniemen evankelinen opisto

Johtajat maanmuuttajina – muutos alkaa meistä
 • Minä vaikuttajana ja johtajana – kutsumuspohjaisuus
 • Muutoksen elementit ja oppimistavoitteiden määrittely
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Raamattu, rukous ja uuden luominen
 • Johtajuuden huutavat haasteet maailmassa
2) 14.–15.10.2022

Perheniemen evankelinen opisto

Foundations – tilaa omalle kasvulle
 • Johtajan jumalasuhde ja johtajaksi kasvaminen
 • Kristologia ja antropologia
 • Johtajan identiteetti
 • Jeesus ja palveleva johtajuus
 • Lokaali ja globaali

II Juurtuminen

3) 11.–13.11.2022

Perheniemen evankelinen opisto

Discovery – kutsumuksen voima
 • Kutsumuksen ulottuvuudet ja johtajuus
 • Unelmat, lahjakkuus, persoonallisuus ja itsetuntemus
 • Karisma – ole paras versio itsestäsi
 • Eri vaikuttamisen kentät johtajana
 • Vahvuuskeskeinen johtajuus
 • Ihmisten ja maailman tarpeiden kohtaaminen
 • Raamatun johtajat – monta kutsumusta ja monta tehtävää
4) 13.–14.1.2023

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

Itsensä johtaminen kohti unelmia
 • Jumalan valtakunnan toimijuus
 • Hyvä on parhaan pahin vihollinen
 • Ajanhallinta ja priorisointi
 • Kasvun mahdollistajat ja uhkaajat
 • Tukiverkostot kunnossa?
 • Johtajan sisällissota: rikkinäisyys, konfliktit ja stressinhallinta
5) 11.–12.2.2023

Perheniemen evankelinen opisto

Johtajana megatrendien keskellä
 • Toimintaympäristön analysointi ja johtaminen eri konteksteissa
 • Vääryyden ja olemuksellisen pahan kohtaaminen
 • x-, y- ja z-sukupolvet ja johtaminen
 • Johtaminen, tekoäly ja robotisaatio
 • Finding God in all things

III Versoaminen

6) 10.–11.3.2023

Perheniemen evankelinen opisto

Maailma tarvitsee esikuvia
 • Mallintaminen, esikuvallisuus, vertaiskuvallisuus
 • Mitä voimme oppia toisilta johtajilta?
 • Suhteiden rakentaminen ja luottamus
 • Vaikuttamistoiminta
 • Raamatun esikuvat
 • Vertaisarviointi
7) 14.–16.4.2023

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

Valloittava yhteisö
 • Yhteisön ja tiimien johtaminen kukoistukseen
 • Koutsaus ja mentorointi
 • Ryhmäprosessien eri vaiheet
 • Kolminaisuuden persoonien välinen yhteys mallina kristillisessä johtajuudessa
 • Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen
 • Roolittaminen ja rekrytointi
8) 19.–20.5.2023

Perheniemen evankelinen opisto

Vuorovaikutus ja viestintä
 • Osaanko puhua, niin että kuuntelen?
 • Elävä kirje – sanaton viestintä
 • Jeesus – lihaksi tullut Jumalan sana
 • Dialogisuus
 • Some ja uusmedia
 • Prosessien fasilitointi
 • Organisaatio ja kriisiviestintä
 • Viestinnän etiikka: esim. feedback

IV Jatkuva kasvu

9) 25.–26.8.2023

Perheniemen evankelinen opisto

Muutoksen johtaminen
 • Näky, jonka voimme juostessakin lukea
 • Johtajan strategiset työkalut: missio, visio, arvot
 • Governance
 • Hengellisen prosessin johtaminen
 • Oppiva organisaatio
10) 22.–23.9.2023

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

Erikoisteemat
 • Kumppanuus ja verkostointi
 • Johtajuus, luovuus ja taide
 • Talous ja varainhankinta
 • Johtajuus
 • Koulutus
 • Tarpeista nousseita teemoja
11) 27.–28.10.2023

Perheniemen evankelinen opisto

My story
 • Johtajuuteni käyttöteoria, filosofia ja teologia
12) 24.–25.11.2023

Perheniemen evankelinen opisto

Johtajat maanmuuttajina
 • Johtajan Inspiraatio ja jatkuva oppiminen
 • Pyhän Hengen täyteys ja voima
 • Muutosprojekti, -prosessi ja -liike
13) Johtajuusmatka
Johtajat maanmuuttajina – muutos alkaa meistä

Lisäksi koulutuksen yhteydessä tehdään johtajuusmatka, jonka ajankohta ja määränpää sovitaan koulutuksen alettua. Matka on omarahoitteinen.