Maahanmuuttajat-logo.

Vuosikurssi 2024

Lähijaksojen ohjelma

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Sepässä Vihdissä.

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

Löydät opetuksen ja lähijaksoja koskevan majoituksen ja ruokailujen hinnat haku-sivulta.

I Muokkaus

1) Kristitty johtajana ja vaikuttajana
12.–13.1.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Kutsumuspohjainen johtajuus
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Oppimistavoitteet ja muutoksen dynamiikka
 • Näyn voima
2) Identiteetti ja palveleva johtajuus
9.–10.2.2024

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

 • Elämäntarinan rakentaminen
 • Kristillinen ihmiskuva
 • Radikaali palveleva johtajuus

II Juurtuminen

3) Kutsumus ja vahvuuspohjaisuus
8.–9.3.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Kutsumuksen ulottuvuudet
 • Johtajuuden roolit ja kentät
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen
4) Itsensä johtaminen, kiusaukset ja konfliktit
12.–13.4.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Rajat, rytmit ja rutiinit
 • Voimavarat ja voimavarkaat
 • Tilivelvollisuus ja tukiverkosto
5) Vuorovaikutus ja vaikuttaminen
17.–18.5.2024

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

 • Johtaminen ja vuorovaikutus
 • Ilmapiiri
 • Vaikeiden asioiden viestiminen
 • Näyn viestiminen

III Versoaminen

6) Esikuvallisuus ja luottamuksen rakentaminen
13.–14.9.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Raamatun johtajakuvat
 • Integriteetti ja kypsyys
 • Luottamuksen rakentamisen elementit
 • Kumppanuudet
7) Tiimit ja valmentaminen
4.–5.10.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Terveen yhteisön tunnusmerkit
 • Tiimityön tehostaminen
 • Valmentajan työkalupakki
8) Megatrendit ja toimintaympäristö
8.–9.11.2024

Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä

 • Megatrendit
 • Kulttuuri
 • Uuden luominen ja uskallus
 • Teknologia

IV Jatkuva kasvu

9) Muutoksen johtaminen
13.–14.12.2024

Perheniemen evankelinen opisto

 • Opitun synteesi
 • Johtamisfilosofia
 • Johtaja muutoksen mahdollistajana