Lähijaksot

Lähijaksojen ohjelma

Rukouskoulun lähijaksot pidetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä.

Lähijaksoissa on mukana rukouskoulutiimi sekä vierailevia asiantuntijoita. Yksityiskohtaisempi ohjelma tarkentuu koulutusprosessin edetessä

Kutsu rukouksen maailmaan
1. jakso 20.–21.1.2024

Kouluttajat: Jussi Miettinen, Maarit Munne, Sirkku Chambers, Pirjo Jääskeläinen

  • Tervetuloa! 
  • Rukouskoulun näky, arvot ja toimintaperiaatteet
  • Jumala kutsuu rukoilijoita
  • Mitä rukous on ja mitä Raamattu sanoo rukouksesta
  • Eri rukoustyylit ja erilaiset rukoilijat 
Ylistys, palvonta, luovuus
2. jakso 10. –11.2.2024

Kouluttajat: Mikko Mertanen, Max Maetola

 • Mitä Raamattu sanoo ylistyksestä ja palvonnasta
 • Erilaiset tavat ylistää
 • Luovuus ylistyksessä ja rukouksessa
 • Ylistystä Psalmien kirjan pohjalta
Isä meidän -rukous
3. jakso 9.–10.3.2024
 • Jumala Isänä ja Jumalan nimet inspiraation lähteenä
 • Jumalan tahto ja sen löytäminen
 • Mitä voi rukoilla? Kuinka suuria ja kuinka pieniä?
Raamatun rukoilijat ja historian rukousmiehet ja -naiset
4. jakso 13.–14.4.2024

Kouluttajat: Saara Kinnunen ja Olli Lehmonen

  • Raamatun rukoilijat
  • Rukouksen miehet ja naiset kirkkohistoriassa
  • Rukous Suomen kohtaloissa
  • Rukous ja herätys ennen ja nyt
Parantava rukous
5. jakso 18.–19.5.2024

Kouluttajat: Markku ja Susanne Laitinen ja Eva Sarsa

  • Hengen, sielun ja ruumiin paraneminen
  • Jeesus parantaja evankeliumeissa
  • Parantamisen armolahja ja parantajan tehtävä
Esirukous
6. jakso 17.–18.8.2024

Kouluttaja: Saara Kinnunen

  • Kasvu esirukoilijana
  • Esirukous yksilön, seurakunnan, paikkakunnan ja kansakuntien puolesta
  • Saavuttamattomat kansat ja kieliryhmät
  • Rukousaloitteet ja -kampanjat
Rippi, eksorkismi ja muutosrukous
7. jakso 14.–15.9.2024

Kouluttajat: Oskari Juurikkala, Pekka Ryhänen

 • Rippi, synnintunnustus ja parannuksenteko/pyhitys
 • Paasto
 • Päästä meidät pahasta
 • Muutosrukous ja rukouksen voima & vaikutus
Hiljaisuuden päivät
8. jakso 5.–6.10.2024

Kouluttaja: Anssi Nurmi

 • Kontemplaatio ja mielen palauttaminen rukoukseen
 • Hiljaisuuden ja hiljentymisen merkitys rukoukselle
 • Omaa hiljaisuuden aikaa
Kuunteleva rukous ja profetaalisuus
9. jakso 9.–10.11.2024

Kouluttaja: Jukka Jämsen

 • Miten Jumala puhuu
 • Miten kuulen Jumalan äänen
 • Armolahjat (henkilahjat)
Herran siunaus
10. jakso 14.–15.12.2024

Kouluttajat: Jussi Miettinen, Maarit Munne, Sirkku Chambers, Pirjo Jääskeläinen

 • Siunaus rukousmatkalle
 • Paikkani rukoilijana seurakunnassa ja maailmalla
 • Helmet rukouspäiväkirjasta