Tue

Tue Rukouskoulua taloudellisesti

Haluatko tukea Rukouskoulua taloudellisesti, jotta esim. voimme anomuksesta myöntää stipendin vähävaraiselle opiskelijalle ja siten mahdollistaa hänen osallistumisensa?

Voit osoittaa lahjoituksesi OPKOn tilille seuraavin tiedoin:

Tili: FI10 8000 1301 0446 09 (BIC DABAFIHH)
Viitenumero: 243566

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 8.12.2020 rahankeräysluvan RA/2020/1574. Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen. Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupiirien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulutustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa (mm. tapahtumatiedottaminen ja aatteellista tarkoitusta palveleva sisältö), nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen (mm. keskusteluapu ja vapaaehtoistyöhön valmentaminen) sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin, ml. OPKOn tilojen varustamiseen. Lisätiedot.

”Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.” (Mark. 11:17)